ASBÜ Sosyokent Hakkında

ASBÜ Sosyokent, Türkiye’nin ve bölgenin toplumsal sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla sosyal inovasyon ve girişimcilik konularında uzmanlaşmış bir teknoloji geliştirme bölgesidir.

Sosyokent, toplumsal sorunlara yenilikçi fikirler üreten girişimcileri ve bu sorunlara çözüm arayan toplum kesimlerini kurumsal bir çatı altında bir araya getirmektedir. Bu bağlamda, Sosyokent’in paydaşları; toplumsal sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunan kurumlar (kamu kurumları, belediyeler, STK’lar vb.), yenilikçi fikirler üretebilme potansiyeline sahip olan girişimciler ve firmalar, son olarak da fon sağlayıcı kuruluşlardır (kamu sektörü, kitle fonlaması, uluslararası fonlar, risk sermayesi, melek yatırımcılar vb.).

Sosyokent, sosyal inovasyon faaliyetlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesine ve dolayısıyla paydaşların daha verimli bir şekilde etkileşmesine yönelik olarak bünyesinde barındırdığı merkezler, laboratuvarlar ve destek ofisleriyle hizmet vermektedir. Bu hizmetler bir yandan girişimcilere üniversitenin sosyal bilimler alt yapısından faydalanma imkânı vermekte bir yandan da ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi aşamalarında katkı sağlamaktadır.

Sosyokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi (pdf)