Çalıştay

Yürütmekte Olduğumuz Çalışmalar
28 Ocak 2019

Çalıştay

ASBÜ-SİM Sosyal İnovasyon Eğitimi

SİM, 11-12 Nisan 2017 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Sosyal İnovasyon Merkezi Projesi" kapsamında, sosyal inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve farklı paydaşları bir araya getirmek amacı ile Ulus Yerleşkesinde ASBü-SİM Sosyal İnovasyon Eğitim Seminerinin ilkini düzenlemiştir. 2 gün süren eğitim programına üniversitemiz Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Burcu UĞUR, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çetin ÖNDER ve ASBÜ-SİM Koordinatörü Doç. Dr. Erdal AKDEVE eğitimci olarak katkı sağlamıştır. Eğitim içeriğinde sosyal inovasyonun tanımı, gelişim süreci, önemi ve ölçümü; stratejik düşünme ve inovasyonda işbirliği geliştirme konuları yer aldı. Eğitime Ankara'da bulunan çeşitli üniversitelerden akademik personel ve öğrenciler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ilgi gösterdi.

Sosyal Etki Yönetimi Eğitimi

ASBÜ-SİM ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) işbirliği ile 20-21 Haziran 2018 tarihleri arasında "Sosyal Etki Yönetimi Sertifa Programı" düzenlendi. 2 gün süren eğitim programının açılış konuşması sayın rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Barca tarafından yapılmıştır. Çeşitli grup çalışmalarıyla desteklenen eğitimde, sosyal etki ve sürdürülebilirlik kavramları incelenmiş, sosyal etki temelli yerel toplumsal katkı projeleri oluşturulabilmesi için gerekli yöntemler çalışılmıştır. Eğitimde üniversitemiz akademik personelinin yanı sıra kamu kurumlarından da temsilciler yer almıştır.

ASBÜ-SİM & STM Think-Tech İşbirliği İş Geliştirme Çalıştayı


“Türkiye’de sosyal inovasyonun realize edilmesi”


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) bünyesindeki Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜ-SİM) ile Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. - Teknoloji Düşünce Merkezi (STM ThinkTech) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ASBÜ bünyesinde “İşbirliği Geliştirme Çalıştayı” 12 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. ASBÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Barca, STM-ThinkTech ekibi, özel sektör temsilcileri ve ASBÜ Öğretim Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, iki taraf arasındaki işbirliğinin realize edilmesi amaçlanmıştır. Özellikle AB Ufuk 2020 Programı kapsamında “Sosyal Bilimler Alanında İnteraktif Araştırma Altyapısı” proje önerilerinin geliştirildiği etkinlik, farklı disiplinlerin fikir alış verişi ile oldukça verimli geçmiştir. Ülkemizin sosyal bilimler alanında ihtisas ilk Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan ASBÜ Sosyokent’in kurucuları arasında da yer alan STM, mühendislik alanında sahip olduğu deneyim ve kapasiteyi, ASBÜ-Sosyokent bünyesinde sosyal sorunların çözümü ve toplumsal beklentilerin karşılanması süreçlerinde aktif olarak kullanacaktır. Kurumların sunumuyla başlayan Çalıştayda, işbirliği protokolü çerçevesinde aşağıdaki konu başlıklarına yönelik iş geliştirme fikirleri tartışılmış ve birtakım spesifik proje önerilerine dair disiplinlerarası çalışma imkanları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur:

  • Bölgesel kalkınmayı teşvik etmek

  • Kamu-Özel Sektör-Üniversite –STK işbirliğini güçlendirmek

  • Toplumsal sorunlara inovatif çözümler sunmak

  • Sosyal Bilimler alanında İnterdisipliner Araştırma Altyapısı geliştirmek

  • ASBÜ Sosyokent

Türkiye’de sosyal inovasyonun realize edilmesi yolunda fikirlerin projelendirilerek hayata geçirilmesinin, minik fakat önemli bir adım olduğu düşüncesiyle, çalıştayda sunulan değerli görüşler üzerinde sistematik bir çalışma yürütülerek görüş sahibi ile birlikte projelendirme potansiyelinin araştırılmasına karar verilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir