Potansiyel Girişimci Profili

Kamu Hizmetinde Bilişim Teknolojisi

Yerel teknoloji gelişimiyle Kamu’da İnovasyon vizyonu:

 • e-devlet / e-belediye gibi yazılım, tasarım ve altyapı yönetim desteklerinin sunulması,
 • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, İnternet Vergi Dairesi ve Ulusal Yargı Ağı Projesi gibi yoğun ilgi gören uygulamaların geliştirilmesine yönelik girişimler,
 • Kayıt dışı ekonomiye çözüm bulmak amacıyla teşvik edici uygulamaların hayata geçirilecek girişimciler (ödüllü satış fişleri uygulaması vb.),
 • Kamu idaresinde süreç verimliliği ve etkinliğini sağlayacak ebys gibi programları geliştirecek girişimciler,
 • Devlet & vatandaş etkileşimini arttıracak etkin geri bildirim mekanizmalarına yönelik inovatif girişimler,
 • Güvenli mesajlaşma ve veri depolama sistemleri.

Sosyal Politika

Sosyal Devlet Anlayışında Teknolojik İlerleme ve Etkin Toplumsal Etki Hedefi:

 • Kamu kurumları tarafından hayata geçirilmesi planlanan yenilikçi fikirlerin vatandaşa daha kolay ve güvenilir ulaştırılmasını sağlayacak yazılımlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yönelik spor temalı oyun uygulamaları),
 • Ortak eğitim programların engellilerce etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik teknolojik tasarımlar (Milli Eğitim Bakanlığı Engelsiz DYS Projesi),
 • Şiddete karşı teknolojik koruma ve uzaktan izleme sistemleri,
 • SGK, TÜBİTAK, KOSGEB gibi büyük veri (big data) bağlamında sosyal etki analizleri,
 • Göçmenlerin ve toplumsal güvenliğin izlenmesine yönelik teknolojik platformlar,
 • Toplumsal olay ve doğal felaketlere yönelik simülasyon teknolojileri.

Kent Yönetimi, Çevre ve Enerji Verimliliği

Marka Kentler ve Sürdürülebilir Çevre Vizyonu:

 • Akıllı Şehir Sistemleri: taşıma ve trafik sistemleri, şehir izleme ve bilgilendirme, sistemleri, akıllı şebeke ve bilgi iletişim altyapısı gibi teknoloji gelişmeleri,
 • Mobil Kaza Tespit Uygulaması Projesi gibi uygulamaların çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
 • Özel Çevre Koruma Bölgelerinin teknolojik altyapı sistemlerinin kurgulanması,
 • Üretim ve şehirleşmenin çevresel etkilerinin izlendiği ve raporlandığı sistemler,
 • Enerji tasarrufunu artırmaya yönelik enerji tasarruf teknolojilerin geliştirilmesi.

Sağlık Hizmetleri

 • Hastanelerde e-randevu uygulamaları ve e-Nabız gibi diğer sağlık hizmetindeki teknolojik uygulamaları tasarlayacak girişimciler,
 • Bölge halkına acil durumlarda hangi hastanelerde hangi doktorların olduğunu gösteren ve hastaya doğru yönlendirmeleri yapacak uygulamaların geliştirilmesini ve yazılımını sağlayacak firmalar,
 • Gençlik Bakanlığı’nın üniversite ortaklığında kurmaya çalıştığı “Nöropsikoloji” merkezleri kapsamında fikirler geliştirecek girişimciler, akademisyenler, öğrenciler,
 • Akıllı sağlık hizmetleri (panik butonu, kronik hasta takip sistemleri, Mobil EKG hizmeti vb.),
 • Sosyokent’te yer alacak destek merkezleri tarafından belirlenen hastaneler ile işbirliği içerisinde çalışacak, bölgede yer alan ve ağırlıklı olarak bölgede görülen hastalıklara önlem alacak ilaç araştırma ve geliştirme firmaları.

Eğitim

 • Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut uygulamalarına benzer ("My English Path" uygulaması) belirli yaş grupları veya sınıflara yönelik olarak oyun yoluyla öğretmeyi hedefleyen uygulamaları tasarlayacak girişimciler,
 • ÖSYM Sınavlarında uygulanan teknolojik tabanlı önlemler (yüz okuma teknolojisiyle sınav alanına alınım gibi) geliştirecek firmalar,
 • e-okul projesi gibi öğrencilere yönelik iletişimi ve işbirliğini artıracak uygulamaları geliştirecek akademisyenler, öğrenciler,
 • Yenilikçi projeleri destekleyecek yarışma/ödül programlarının herkese ulaşılmasını sağlayacak ve bu programlar aracılığıyla ortaya çıkacak iyi fikirlerin hayata geçirilmesine destek olacak firmalar,
 • Oyun sektöründe sosyal araştırmalar ile mühendislik uygulamalarının bütünleştiren girişimler.

Design Thinking

 • Kurumların güvenliğini artıracak modellemeleri tasarlayacak girişimciler (giriş ve çıkışlarda kullanılan sistemlerin daha kolay ve aynı zamanda daha güvenilir olarak dizayn edilmesi),
 • Kurumlarda verimlilik ve etkinliği artırıcı ortak kullanım alanlarını oluşturacak firmalar,
 • Engelli vatandaşlar için var olan yapıda pratik çözümler dizayn edebilecek girişimciler.