Vizyon

Kuşkusuz bir Sosyokentin idealize edilmiş üst amacı sosyal sorunlara pozitif etkisi yüksek olacak inovatif girişimlerin geliştirilmesine destek olacak hizmet ve faaliyetlerin geliştirilmesidir. Bu hizmet ve faaliyetler kapsamında inovatif girişimcilerin tespiti, sosyal inovatif alanların belirlenmesi, pazar fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olunması, ve inovatif ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi gibi hususlar yer almaktadır. Bunun içinde gerekli sistemlerin, yapıların ve mekanizmaların kurulmasını gerektirir. Bu çerçevede yapılan paydaş analizi neticesinde ortaya çıkan Ankara’da kurulması düşünülen Sosyokent’in vizyonu şu şekilde belirlenmiştir:

“Odağına bireyi ve toplumu almış; özel sektör, kamu kurumları, düşünce kuruluşları ve araştırma kuruluşları arasında güçlü bir ilişkinin kurulmasında aracı rol üstlenen, sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ilgili teknoloji geliştirmede hem işletmelere hem yasa yapıcılara yön veren, sosyal AR-GE kavramını pratiğe dönüştüren ve sosyal inovasyon geliştirmede rol modeli olan bir teknoloji geliştirme bölgesi olmak.”

Yukarıdaki vizyon ve Ankara’nın stratejik analizi çerçevesinde Ankara Sosyokent’in 3 temel alanda sosyal inovasyon faaliyetlerine odaklanması ve bu alanlarda sosyal inovasyona katkı sunan bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak konumlandırması düşünülmektedir. Bu alanların tespiti kuşkusuz şehrin kaynak donanımıyla ilişkilendirilmelidir. Ankara’da yüksek teknoloji alanlarında öne çıkan sektörler ve Türkiye’de öne çıkan sosyal sorun alanları düşünüldüğünde Ankara Sosyokent’in odaklanacağı ve kendini konumlandıracağı alanlar: sağlık/medikal/biyoteknoloji, bilişim teknolojileri, savunma ve havacılık sektörleridir.

Sosyal inovasyon odaklı bir Sosyokent, mevcut teknoloji geliştirme bölgeleriden, geliştirilecek ürünlerin toplumsal faydayı öncelemesi yönüyle ve sosyal etkileşimi güçlü tutan ergonomik donatıların çeşitliliğiyle farklılaşmayı amaçlamaktadır.