Yürütmekte Olduğumuz Çalışmalar

Çalıştay
28 Ocak 2019
KOSGEB Teknoyatırım Programı Başvuruya Açıldı
28 Ocak 2019

Yürütmekte Olduğumuz Çalışmalar

ASBÜ SİM ekibi tarafından hazırlanan ve 2018 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı'na sunulan "Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağyapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi" 18 Aralık 2018 tarihli Ajans Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış ve ilan edilmiştir.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sosyal İnovasyon Merkezi projesi kapsamında, yurt dışında yer alan sosyal inovasyon alanındaki paydaşların ziyaret edilerek bu alandaki yeni eğilimlerin gözlenmesi, karşılıklı deneyim paylaşımının sağlanması ve gelecekteki olası işbirliklerinin tesis edilmesine yönelik bir tanışıklık kurulması amacı ile 14-18 Şubat 2017 tarihlerinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Rektör düzeyinde katılım sağlanan bu ziyarette, incelenen kurumların Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal İnovasyon Merkezi (ASBÜ-SİM) ve Sosyokent yapıları açısından ne gibi öneri, önem ve işbirliği fırsatı içerdikleri analiz edilmiştir. Bu kapsamda sırası ile I-Genius, Cardiff Üniversitesi, Y-Lab ve Sussex Innovation Center ziyaret edilmiştir. Ayrıca sosyal inovasyon alanında küresel ölçekte birçok inovasyon liderlerini ve changemakerı bir araya getiren SIX Wayfinder konferansına katılım sağlanmıştır.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir