“Odağına bireyi ve toplumu almış; özel sektör, kamu kurumları, düşünce kuruluşları ve araştırma kuruluşları arasında güçlü bir ilişkinin kurulmasında aracı rol üstlenen, sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ilgili teknoloji geliştirmede hem işletmelere hem politika yapıcılara yön veren, sosyal AR-GE kavramını pratiğe dönüştüren ve sosyal inovasyon geliştirmede rol modeli olan bir teknoloji geliştirme bölgesi olmak.”

Yayınlar


Kalkınmada öncü ve başkent konumundaki Ankara gibi bir şehir ya da Düzey 2 bölgesinde, sadece teknik inovasyonun değil aynı zamanda sosyal inovasyon düzeyinin artırılması bilgi ekonomisinde kapasite artışının önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bir bölgenin bu anlamda rol model olabilmesi, ilgili alanlarda sistematik planlama ve girişimlerle mümkündür. Bu girişimlerden en önemlisi kuşkusuz sosyal inovasyon kapasitesini arttıracak kurumsal bir altyapı işlevi sunacak bir “Sosyokent”in kurulmasıdır. Daha da önemlisi, Ankara, şehir liderliğinin ve paydaşlarının Ankara’ya ilişkin vizyonu dikkate alındığında, böylesi bir mekanizmanın inşası ortak vizyona ulaşma noktasında önemli bir katkı sağlayacaktır. Ankara’da bir “Sosyokent” inşası Ankara Kalkına Ajansı’nın “Ankara'yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak” vizyonuna katkı sunacak bir girişim olacaktır.

Devamı
 

İletişim


ASBÜ Sosyokent
Yukarı Dikmen, 649. Sk.
No:8, 06450
Çankaya/Ankara

Devamı