asbusim@asbu.edu.tr
Katalog Portal Girisi

Sosyokent TGB Nedir?

 • ASBÜ Sosyal Girişimci ve İnovasyon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin markasıdır
 • Ticarete konu olabilecek yenilikçi ve teknolojik çözümlerin geliştirildiği sosyal bilimler ihtisas bir teknokent,
 • Tematik üniversite olarak Türkiye’de alanında ilk ve tek olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, yani bir ihtisas üniversitesi ile ilişkili bir ihtisas teknoloji geliştirme bölgesi, İhtisas teknokent olması nedeniyle katkı sunabileceği sosyal karakteri ağır basan veya yeniliğe konu olacak ana unsurunun sosyal karakterde olan proje fikirleri ile gelen şirketlere yer veren bir kuruluş,
 • Sosyal yönü ağır basan projeleri işbirlikleri çerçevesinde sağlık, mühendislik ve sanat bilimlerinde yetkin diğer kurumların kapasitelerinden yararlanarak veya entegre ederek yenilikçi ve teknolojik çözümlere konu eden bir yaklaşım içerisinde;
Devamını Oku

Neden Sosyokent TGB?

 • Dağınık olarak çalışılan sosyal yenilik projelerini ihtisas bir tekno kentte yoğunlaştırmak ve öğrenme ortamı oluşturmaya olan ihtiyaç
 • Uzmanlaşma derinliğine duyulan ihtiyaç
 • Ulusal rekabet avantajı için yeni bir temelin tanımlanmasına olan ihtiyaç
 • Yeniliğin “teknoloji” ile sınırlı anlayışının genişletilmesine olan ihtiyaç
 • Bağlamsal veya çevresel şartları veri alan araştırma ve uygulamalara olan ihtiyaç
 • Sosyal yenilik için sosyal ortama olan ihtiyaç
 • Sosyal yenilikler için disiplinlerarası yaklaşıma olan ihtiyaç
 • Yeni ürünlerin ticarileşmelerinde yaşanan sorunların çözümüne olan ihtiyaç

Amaç

Teknoloji Geliştirme Bölgesi statüsünde kurumsal bir yapı olarak Sosyokent TGB’nin kurulması ile:

 • Gerçek dünyadaki sosyal yönü ağır basan sorunlara yenilikçi ve teknolojik çözümler
  geliştirmeyi teşvik etmek ve desteklemek;
 • Sorun-çözme odaklı bir yaklaşım çerçevesinde sosyal bilim araştırmalarını ürüne
  dönüştürmek;
 • İş birliği çerçevesinde sosyal bilim ve doğa bilimlerindeki araştırmacıları,
  uygulamacılar, politika yapıcılar ve diğer paydaşlar ile bir araya getirmek;
 • Toplumun farklı kesimleri (kamu, özel sektör ve sivil toplum) tarafından sosyal
  hayatta karşılaşılan sorunlara yenilikçi ve teknolojik çözümlerin arandığı bir adres
  (merkez) haline gelmek;
 • Ortaya çıkan çözümleri birer ürün olarak ticarileşmelerine destek sunmak
  amaçlanmaktadır.
wow-1.3.0.min.js